Available courses

Платформа с домашни за курса за подготовка за прием СМГ

ВАЖНО! В полето за бележки изпишете подробно решението на задачата, преди да напишете отговора в полето за отговори. Не можем да дадем обратна връзка за задачите, които са решени грешно, ако не виждаме как са решени стъпка по стъпка.