Available courses

Скъпи родители и ученици, 

Тук можете да намерите изключително важна и полезна за курса информация, която всеки ученик и родител трябва да знае. 

В пакета за добре дошли ще намерите:

1. Moodle урок

Във видеото ще намерите информация как и откъде можете да влезете в своя Мудъл акаунт, както и как да следите прогреса и представянето на учениците на домашните работи и тестовете, които се правят директно в платформата. 

2. Харта за ефективно обучение на образователен център "Да Винчи"

В нашата харта подробно сме описали какви са ангажиментите на всеки от трите страни в обучението (ученик, преподаватели, родители). ВАЖНО е, ако целите ефективно обучение, да я прочетете внимателно и да я следвате коректно.

3. Статия "Как да помагаме с домашните работи"

В статията сме описали как родителите могат действително да помогнат на ученика, когато става въпрос за домапните работи. Най-отдолу горещо препоръчваме и редовна практика за родителите и учениците, които целят максимални резултати от обучението

4. Календар на учебната година

Всяка група има свой календар, в който са представени учебните дни на групата за учебната 2023/2024 година според графика.

Допълнителни важни бележки

Относно входящите тестове: 

Входящият тест се прави непосредствено след записването на детето за следващата учебна година. Задачата на теста е да диагностицира готовността на детето за следващата учебна година. С помощта на теста се определят възможните дефицити и това дава възможност тези дефицити да бъдат адресирани и коригирани. Най-добрата възможност това да бъде направено е в рамките на летните занимания, които предлагаме и това подчертава необходимостта това (входящият тест) да стане съвсем в началото на лятото. В краен случай тези дефицити ще останат за изчистване заедно с материала от следващата учебна година. Входящият тест е критерий за формиране на групите след определяне на готовността. Така, където е възможно, включваме деца с близка готовност в една група и това прави преподаването и усвояването на материала по-лесно. 

Ползата от входящия тест е неколкократно по-голяма , ако той бъде направен веднага след края на учебната година и преди началото летните обучения и летните практикуми. В този момент вие можете да прецените колко голяма е необходимостта от допълващо обичение и да запазите място в летните групи.

Относно Летните практикуми: 

Повечето предлагани курсове  залагат на обучението в рамките на учебната година. Програмите им не се основават на непрекъснатото учене и надграждане. Много от тях не разбират проблема с училищното натоварване и ролята и възможностите , които лятото предоставя или не са в състояние да го обяснят на родителите. Нашата програма е консистентна. Тя залага на постоянството и познава неговите ползи. Заедно с това познява рисковете от прегрявне на децата и от сривове. Това ни е насочило към създаването на инструменти,  които дават важни предимства на децата, с които работим. Летният практикум е един такъв инструмент. Той съчетава гъвкавост, иновативен подход, интерактивна функционалност и стабилност на знанията, както и летящ старт за следващата учебна година.


Този курс е изграден от поредица тематични тестове, покриващи всички теми в курса по математика в пети клас. Задачата е да провери нивото на подготовка на петокласниците в края на пети клас.

 • Преговор на учебния материал по БЕЛ от 5. и 6. клас 
 • Фокус - подготовка за изпита по български език и литература в 7. клас - НВО
 • Решаване на тематични и контролни тестове по модела на изпита


 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни

 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни 

 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни 

 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни 

 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни 

 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни

 • Всяко домашно е с поредния номер на занятието, след което е дадено. Така например след първото занятие, учениците трябва да решат Домашно 1, след второто - Домашно 2, и т.н.
 • Всяка задача от домашното трябва да има опит за решение (дори и да е с едно изречение какъв метод учникът мисли, че трябва да използва, макар и да не си спомня как)
 • Ако ученикът няма да дойде присъствено на следващото занятие, разписаните задачи за домашна работа трябва да се снимат и да се изпратят на имейла ни 

Тук са тренировъччни тестове за 3 клас по формата на СМГ

!ВАЖНО Някои условия са представени със снимка/картинка. Когато не я виждате цялата, кликнете с десен бутон на мишката върху нея и изберете да се отвори в нов прозорец. 

Всяка задача трябва да има опит за решение!


!ВАЖНО Някои условия са представени със снимка/картинка. Когато не я виждате цялата, кликнете с десен бутон на мишката върху нея и изберете да се отвори в нов прозорец. 

Всяка задача трябва да има опит за решение!


!ВАЖНО Някои условия може да са представени със снимка/картинка. Когато не я виждате цялата, кликнете с десен бутон на мишката върху нея и изберете да се отвори в нов прозорец. 

Всяка задача трябва да има опит за решение!


Това е лятна програма за състезатели СЛЕД 3-ти клас

Събраните и подредени в този сборник задачи ще дадат възможност на всеки ученик, завършил 3 клас, да поддържа и подобри уменията си за решаване на разнообразни задачи.

Задължително е задачите (и от онлайн тестовете и от файловете) да бъдат решавани в една тетрадка, за да могат да бъдат прегледани по-късно от преподавателя, както и всяка задача да има опит за решение, за да може преподавателят да види какво е разбрал ученика от задачата, дори и да не е успял да я реши.


Събраните и подредени в този сборник задачи ще дадат възможност на всеки ученик, завършил 1 клас, да поддържа и подобри уменията си за решаване на разнообразни задачи.

Задължително е задачите (и от онлайн тестовете и от файловете) да бъдат решавани в една тетрадка, за да могат да бъдат прегледани по-късно от преподавателя, както и всяка задача да има опит за решение, за да може преподавателят да види какво е разбрал ученика от задачата, дори и да не е успял да я реши.


Събраните и подредени в този сборник задачи ще дадат възможност на всеки ученик, завършил 2 клас, да поддържа и подобри уменията си за решаване на разнообразни задачи.

Задължително е задачите (и от онлайн тестовете и от файловете) да бъдат решавани в една тетрадка, за да могат да бъдат прегледани по-късно от преподавателя, както и всяка задача да има опит за решение, за да може преподавателят да види какво е разбрал ученика от задачата, дори и да не е успял да я реши.


ВАЖНО! В полето за бележки изпишете подробно решението на задачата, преди да напишете отговора в полето за отговори. Не можем да дадем обратна връзка за задачите, които са решени грешно, ако не виждаме как са решени стъпка по стъпка.

Събраните и подредени в този сборник задачи ще дадат възможност на всеки ученик, завършил 4 клас, да поддържа и подобри уменията си за решаване на разнообразни задачи.

Задължително е задачите (и от онлайн тестовете и от файловете) да бъдат решавани в една тетрадка, за да могат да бъдат прегледани по-късно от преподавателя, както и всяка задача да има опит за решение, за да може преподавателят да види какво е разбрал ученика от задачата, дори и да не е успял да я реши.


Събраните и подредени в този сборник задачи ще дадат възможност на всеки ученик, завършил 5 клас, да поддържа и подобри уменията си за решаване на разнообразни задачи.

Задължително е задачите (и от онлайн тестовете и от файловете) да бъдат решавани в една тетрадка, за да могат да бъдат прегледани по-късно от преподавателя, както и всяка задача да има опит за решение, за да може преподавателят да види какво е разбрал ученика от задачата, дори и да не е успял да я реши.

!ВАЖНО Някои условия може да са представени със снимка/картинка. Когато не я виждате цялата, кликнете с десен бутон на мишката върху нея и изберете да се отвори в нов прозорец. Събраните и подредени в този сборник задачи ще дадат възможност на всеки ученик, завършил 6 клас, да поддържа и подобри уменията си за решаване на разнообразни задачи.

Задължително е задачите (и от онлайн тестовете и от файловете) да бъдат решавани в една тетрадка, за да могат да бъдат прегледани по-късно от преподавателя, както и всяка задача да има опит за решение, за да може преподавателят да види какво е разбрал ученика от задачата, дори и да не е успял да я реши.